Clicky

Angol-tanulás.huAngol tesztekAngol “pontos idő” teszt

Hány óra van? 10 kérdéses interaktív teszt, melyben a feladatokhoz megadott óralapok alapján kell kiválasztani, hogyan mondják angolul a rajtuk látható időpontot.

Angol múlt idő teszt – present perfect igeidő

Angol igék múlt időben – egészítsd ki a hiányos mondatokat a megadott (rendhagyó) igével, present perfect igeidőben.

Angol nyelvi teszt 1.

Vegyes témájú középhaladó szintű 25 kérdéses, feleletválasztós tesztsor.

Angol nyelvi teszt 2.

Vegyes témájú középhaladó szintű 25 kérdéses, feleletválasztós tesztsor.

Angol teszt – a “get” ige használata

A “get” ige használata phrasal verb-ként (get in, get up, get through, get behind stb.). Válaszd ki az igéhez kapcsolódó és a mondatba illő elöljárószót.

Angol teszt – a “take” ige használata

A “take” ige használata phrasal verb-ként (take away, take down, take off, take out stb.). Válaszd ki az igéhez kapcsolódó és a mondatba illő elöljárószót.

Angol teszt – főnévből melléknév

Főnévből melléknév képzése különböző módokon. Írd be a megadott főnevek mellé a helyes melléknévi formát.

Angol teszt – főnévből melléknév 2.

Főnevekből melléknevek képzése különböző módon. Írd be mindegyik főnév mellé a helyes melléknévi formát.

Angol teszt – hamis barátok

A “hamis barátok” (false friends) olyan angol szavak, melyek bár hasonlítanak egy magyar szóra, valójában mást jelentenek. A tesztben feladott szavakról el kell dönteni, hogy ilyenek-e vagy sem.

Angol teszt – kérdőmondatok fogalmazása

Állíts össze kérdőmondatokat a megadott szavakból és mondatrészletekből a do és a be segédige használatával – jelen- és múltidőben.

Angol teszt – kettős kifejezések, határozók

Jellegzetes kifejezésekben egymás mellett álló szavak (mint például a magyarban: “ötről a hatra”, “áll vagy bukik”) ismeretét tesztelő feladatsor.

Angol teszt – kettős kifejezések, határozók 2.

Egymással párban álló szavakból felépülő gyakran használt kifejezések (mint például a magyarban: “se füle, se farka”, “nagyjából és egészében”) ismeretét ellenőrző kérdések.

Angol teszt – melléknévből főnév

Melléknévből főnév képzése különböző módokon. Írd be a megadott melléknevek mellé a helyes főnévi formát.

Angol teszt – melléknévből főnév 2.

Melléknevekből főnevek képzése különböző módokon. Írd be mindegyik melléknév mellé a helyes főnévi formát.

Angol teszt – melléknevek negatív előtagja

A megadott melléknevek elé írd be azt az előtagot, mely a melléknév jelentését ellenkezőjére változtatja. (Pl. polite –> impolite)

Angol teszt – melyik a melléknév helyes formája

Válaszd ki a felsorolt jelzők, melléknevek (spontán, prózai, radikális, homogén stb.) helyes angol megfelelőjét.

Angol teszt – névelők használata

A határozott és határozatlan névelők használata az angolban. Válaszd ki a mondatba illő helyes megoldást a négy lehetőség közül.

Angol teszt – prepozíciók használata (kezdő)

Az elöljárószók (in, on, by, at stb.) használata az angolban. Válaszd ki a mondatba illő helyes változatot a megadott lehetőségek közül.

Angol teszt – prepozíciók használata (középhaladó)

A leggyakoribb angol prepozíciók (at, by, for, from, in, of, on, to, with) használata mondatokban. Feleletválasztós tesztsor.

Angol teszt – prepozíciók használata 2. (középhaladó)

A leggyakoribb – és többnyire legtrükkösebb – angol prepozíciók (at, by, for, from, in, of, on, to, with) használata mondatokban.

Angol teszt – prepozíciók használata 3. (középhaladó)

Különböző elöljárószók használata mondatokban az above-tól a within-ig. Válaszd ki a helyes megoldást a megadott opciók közül.

Angol teszt – rendhagyó többesszám

A tesztben megadott főnevek többesszáma rendhagyó, vagyis nem egyszerűen egy “-s” betűt kell mögéjük tenni. Írd be a helyes többesszámú formákat!

Angol teszt – szólások, kifejezések

Képletes szófordulatok az angolban – válaszd ki a szólás szövegébe illő szót a megadott lehetőségek közül.

Angol teszt – tagadó mondatok fogalmazása

Tagadás gyakorlása; tagadó mondatok fogalmazása az angolban. Mondatkiegészítő és feleletválasztó tesztek.

Ki hol van? – teszt

Melyik fiú, lány hol található? Mögött, előtt, között, szemben vele, mellette, közelében, balra valakitől? A kép alapján válaszd ki a jó megoldást.

Matematika-teszt angolul

Osztás, szorzás, összeadás és kivonás, illetve néhány egyéb matematikai művelet angolul. Válaszd ki a képletbe illő szót vagy számot.

Mi hol van? – teszt

Melyik épület / tárgy hol található? Mögött, előtt, között, átellenben, mellette, közelében, balra valamitől? A kép alapján válaszd ki a jó megoldást.

Teszt – híres idézetek angolul

Angol és amerikai művészek, sportolók és politikusok szellemes és bölcs mondásai, melyeket ki kell egészíteni a megadott szavak közül az odaillővel.

Teszt – keresd a szinonimát

A lehetséges válaszok közül jelöld meg azt, amely szinonimája valamelyik, a feladathoz tartozó mondatban található szónak.

Teszt – look, see, watch: melyik illik a mondatba?

Válaszd ki, hogy a “look”, “see” és “watch” szavak közül értelem szerint melyik illik bele a megadott mondatokba.

Teszt – mit tehetsz a testrészeiddel

Mindegyik testrész mellé válaszd ki azt az igét, mellyel értelmes kifejezést képez.